-->

Doa memohon keturunan anak sholih

Hidup di era modern sekarang ini,perilaku anak mudah dipengaruhi oleh lingkungan, media elektronik dan internet.
Meskipun orang tua tergolong taat, apabila anak pertama kurang mendapat perhatian khawatir akan terbawa arus oleh teman-temannya dan malah mungkin berani melawan orang tua.
Mengekang kebebasan anak juga tidak bagus buat perkembangan di masa mendatang. Hanya doa yang bisa dipanjatkan kepada Rob alam semesta agar anak pertama menjadi sholeh dan menjadi panutan buat adik-adiknya.
Berikut ini adalah do'a untuk memohon kepada Allah agar keturunan kita diberikan yang baik, ahli ilmu dan berbakti kepada orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara.
Doa memohon anak keturunan yang baik yang sering penulis dengar dari orang tua selepas sholat fardlu.
Teks Arab
اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا
من اهل العلم واهل الخير
ولا تجعلنا واياهم من اهل السوء
واهل اضير.
وارزقنا واياهم علما نافعا.
ورزقا واسعا.
وخلقا حسنا.
والتوفيق للطاعة.
وفهم النبيين.
وحفظ المرسلين.
والهام الملائكة المقربين.
وافتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين.
بفضلك وكرمك ورحمتك ياارحم
الراحمين.
Teks Latin :
Allahummaj'alna a wa aulaadanaa wa dzurriyyatanaa min ahlil-'ilmi wa ahlil-khoir, wa laa taj'alnaa wa iyyahum min ahlis-suu-i wa ahlidh-dhoiir, warzuqnaa wa iyyaahum 'ilman naafi'aan, wa risqon waasi'aan, wa khuluqon hasanaan, wat-taufiiqo liththoo'aati, wa fahman nabiyyiina, wa hifzhil-mursali ina, wa ilhaamal-malaa- ikatil-muqorrob iina, wafta quluubanaa wa quluubahum futuuhal-'aarif iina, bifadhlika wa karomika wa rohmatika yaa arhamar roohimin.
Artinya :
"Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, dan keturunan keluarga kami dari golongan orang-orang yang berilmu dan orang-orang baik, janganlah Engkau jadikan kami dan mereka itu dari golongan orang-orang jahat dan orang-orang yang membuat kerusakan, berilah rizqi kepada kami dan mereka ilmu yang bermanfaat, rizqi yang luas, budi pekerti yang baik, pertolongan untuk menjalankan ketaatan, kefahaman para Nabi, penjagaan para utusan, ilham para malaikat muqorrobin dan bukalah hati kami dan hati mereka sebagaimana terbukanya orang-orang yang telah ma'rifat sebab anugrah-Mu, kedermawanan-Mu dan kasih sayang-Mu, Wahai Allah Yang Maha Penyayang dari semua penyayang."
اللهم اصلح ذريتي واهدهم
إلى سبيل الرشاد.
Allaahumma ashlih dzurriyyatii wahdihim ila sabiilir-rosyaa di.
Artinya : "Ya Allah, baguskanlah keturunanku dan berilah mereka petunjuk kejalan yang benar.".
ربنا هبلنا من ازواجنا وذريتنا
قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما.
Robbanaa hablanaa min azwaajinaa wa dzurriyyatinaa qurrota a'yunin waj'alnaa lil muttaqiina imaama
Artinya : "Ya Allah, berikanlah dari istri-istri dan zuriat-zuriat kami orang-orang yang menjadi idaman hati di masyarakat, dan jadikanlah kami menjadi ikutan bagi orang-orang takwa."
رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ
وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ
Rabbij'alnii muqimash shalaati wa min dzurriyyatii, rabbanaa wa taqabbal du'a.
Artinya :
Ya Allah Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan shalat.
Ya Tuhanku perkenankanlah do'aku.
Do'a ini sangat utama dibaca sehabis shalat lima waktu sebanyak 3 kali, dan boleh dibaca kapan saja dan diwaktu-waktu yang mustajab.
LihatTutupKomentar