Rahasia Sholat Tahajud on Artikel Berita Muslim

AYAT ALQURAN TENTANG SHOLAT MALAM
QS. Al Isro'
79. Dan pada sebahagian malam hari, kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Robb-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

QS. Adz Dzaariyaat
15. Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air,
16. sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan.
17. Di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam.
18. Dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar.

QS. As Sajdah
16. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya[1193] dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan.

[1193]. Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan shalat malam.

17. Tak seorangpun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan.

QS.Az Zumar
9. (Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

QS. Al Insaan
26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepada-Nya dan bertasbihlah kepada-Nya pada bagian yang panjang dimalam hari.

QS. Qaaf
40. Dan bertasbihlah kamu kepada-Nya di malam hari dan setiap selesai sembahyang.

QS. Ath Thuur
48. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri[1428].,


[1428]. Maksudnya hendaklah bertasbih ketika kamu bangun dari tidur atau bangun meninggalkan majlis, atau ketika berdiri hendak shalat.

49. dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).

QS. Al Furqaan
64. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka[1072].

[1072]. Maksudnya orang-orang yang sembahyang tahajjud di malam hari semata-mata karena Allah.

QS. Ali 'Imran
113. Mereka itu tidak sama; di antara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku lurus[221], mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang).

[221]. Yakni: golongan Ahli Kitab yang telah memeluk agama Islam.

HADITS HADITS TENTANG SHOLAT MALAM


Diriwayatkan Aisyah r.a, ia berkata :
" Nabi saw mengerjakan sholat malam hingga bengkak kedua telapak kaki beliau,lalu aku katakan kepada beliau,'Mengapa engkau melakukan seperti ini, ya Rosulullah, padahal dosamu yang lalu maupun yang akan datang telah diampuni oleh Allah?'Beliau menjawab,'Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur?"
(HR Bukhori VIII/449 dan Muslim 2819 dan 2820)

Diriwayatkan dari Abu Huroiroh r.a, bahwa Rosulullah saw bersabda :
“Setan mengikat pada ujung kepala salah seorang diantara kalian jika tidur dengan tiga ikatan. Masing-masing ikatan mengatakan : “Engkau masih memiliki malam yang panjang, maka tidurlah!’ Jika ia bangun lantas menyebut nama Allah, maka terlepaslah satu ikatan. Jika ia berwudlu, maka lepaslah ikatan berikutnya. Dan jika ia mengerjakaan sholat, maka terlepaslah satu ikatan lagi, sehingga keesokan harinya ia menjadi giat, demikian juga jiwanya akaan menjadi baik. Jika tidak demikian, maka keesokan harinya ia menjadi kotor jiwanya lagi pemalas.” (HR. Muslim 1163).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa Nabi saw bersabda :
“ Sholat malam adalah dua rokaat dua rokaat. Jika engkau khawatir segera tiba waktu Subuh, maka witirlah dengan satu rokaat saja.” (HR. Bukhori (II/397), Muslim (749) dan Abu Dawud (1326).

Diriwayatkan dari Jabir r.a, bahwa ia berkata : Aku telah mendengar Rosululloh saw bersabda :
“ Sesungguhnya diwaktu malam itu terdapat suatu waktu yang jika saja bertepatan dengan waktu itu seorang hamba muslim memohon kebaikan kepada Allah berkenaan dengan urusan dunia dan akhirat, sudah pasti Allah akan memberikannya kepadanya. Waktu itu terdapat pada setiap malam.” (HR. Muslim)

Diriwayatkan dari Abdulloh bin Amru bin Ash r.a, bahwa Rosululloh saw bersabda :
“ Sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat Nabi Dawud. Demikian juga, puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Beliau tidur separuh malam (yang pertama), lalu bangun sepertiganya, kemudian tidur kembali pada sisa waktu seperenamnya. Beliau sehari berpuasa dan sehari berbuka.” (HR. Bukhori (III/13) dan Muslim (II/816).

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, bahwa ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda :’
“ Jadikanlah sholat witir sebagai akhir sholat kalian di malam hari.”
(HR. Bukhori (II/406), Muslim (751), Abu Dawud (1438) dan nasa’I (230-231)

Diriwayatkan dari Abu Huroiroh r.a, bahwa Rosulullah saw bersabda : Sesungguhnya Allah Ta’ala telah berfirman,
“ Barangsiapa memusuhi seorang wali-Ku, maka Aku kumandangkan perang terhadapnya. Tidaklah seorang hamba-Ku mendekatkan diri kepada-Ku dengan sesuatu yang lebih Aku cintai daripada (melaksanakan) apa yang telah Aku wajibkan terhadapnya. Dan hamba-Ku masih saja mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan nafilah (sunnah), sehingga Aku mencintainya, Jika Aku telah mencintainya, maka Aku adalah pendengarannya yang dia pakai untujk mendengar, matanya yang dia pakai untuk melihat, tangannya yang dia pakai memegang, dan kakinya yang dia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta kepada-Ku, Aku pasti memberinya; dan bila ia memohon perlindungan kepada-Ku, niscaya Aku berikan perlindungan kepadanya.” (HR. Bukhori (XI/292).

Tahajud  Cinta

Diantara Kisah menarik tentang diri Abu Yazid Al-Busthomi adalah ketika masih kecil, sang ayah mengirimnya ke maktab. Ia membaca Alqur'an dari awal, dan ketika sampai pada surat Al-Muzzammil dan membaca ayat :

QS. Al Muzamml (73:1-2)
"Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah (untuk sholat) di malam hari, kecuali sedikit (dari padanya)."

Maka ia bertanya :" Wahai ayah, siapakah yang diperintahkan oleh Alloh SWT untuk mengerjakan sholat malam/tahajud seperti ini? Ayahnya menjawab, " Anakku sayang, yang mendapat perintah ini adalah Nabi Muhammad saw."
Ia berkata, "Lalu kenapa ayah tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw?" Ayahnya menjawab, "Itu merupakan perintah yang dengannya Alloh SWT memuliakan Nabi Muhammad saw."

Lalu ketika Abu Yazid Al Busthomi membaca ayat:
QS. Al Muzamml (73:20)
" Dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu.."

Maka, ia bertanya, "Ayah, siapakah golongan tersebut?", ayahnya menjawab, "Mereka itu adalah para sahabat Nabi Muhammad saw." Ia pun berkata, "Mengapa ayah tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad saw itu?, Ayahnya menjawab, "Mereka itu adalah orang-orang yang memang telah dikuatkan oleh Allah SWT untuk mampu menunaikan sholat malam/tahajud. Ia berkata, "Wahai ayah, tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak neneladani Nabi Muhammad saw dan para sahabat beliau!".

Akhirnya, sang ayah senantiasa megerjakan sholat malam/tahajud.

Sang anak ini berkata lagi, “Ayah, ajarkan sholat malam kepadaku (tahajud) kepadaku!” Ayahnya menjawab, anakku kamu masih kecil!” Ia pun berkata, “Jika nanti Alloh SWT telah menghimpun seluruh makhluk pada hari kiamat, lalu memerintahkan orang-orang yang mengerjakan sholat malam (tahajud) untuk masuk kedalam surga, maka aku akan mengatakan, ‘Ya Robbii, aku sebenarnya ingin mengerjakan sholat malam (tahajud), akan tetapi ayahku mencegahku.’ Sang ayahpun segera berkata, “Sekarang kerjakanlah sholat malam (tahajud) ‘.” (Dhou’usy Syams, hal.460)

Dalam kitab Nawaadirul Akhbar, karangan Al-anbari, disebutkan : Pada suatu malam Abu Yazid Al-Busthomi yang masih kecil bangun malam, lalu ia melihat ayahnya mengerjakan sholat. Ia punbertanya, “Wahai ayah, ajarkan kepadaku bagaimana aku bersuci dan mengerjakan sholat bersamamu.” Ayahnya menjawab, “Anakku tidurlah, karena engkau masih kecil!”

Ia pun berkata, “Ayahku, kelak pada hari kiamat, akan aku katakana kepada Robbku, “Ya Robbi, aku katakana kepada ayahk, Wahai ayah, ajarkan kepadaku bagaimana aku bersuci dan mengerjakan sholat bersamamu, akan tetapi ia menjawab, ‘Anakku tidurlah, karena engkau masih kecil!”
Ayahnya kemudian berkata” Sungguh demi Alloh anakku. Aku akan mengajarkan sholat malam (tahajud) kepadamu.”
Akhirnya ia pun mengajarkan cara bersuci dan mengerjakan sholat malam (tahajud)kepadanya. Dan, ia pun selalu mengerjakan sholat malam (tahajud) bersama ayahnya.
Semoga Alloh SWT merahmati mereka semua. (Hakayash Shufiyyah, hal 167).


Thobroni meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa nabi sholallahu alaihi wasalam bersabda :
"Keutamaan sholat malam atas sholat di siang hari adalah seperti keutamaan sedekah secara sembunyi atas sedekah secara terbuka."

Baihaqi meriwayatkan dari nabi sholallahu alaihi wasalam bahwa beliau bersabda, "Pada hari kiamat nanti, umat manusia akan dihimpun di suatu tanah lapang, lalu ada malaikat yang memanggil dengan mengatakan, 'Di manakah orang-orang dahulu lambung mereka jauh dari tempat tidur?' Mereka pun berdiri, sedangkan jumlah mereka sedikit. Mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab. Sesudah itu, seluruh golongan manusia yang lainnya diperintahkan agar dihisab."
 
Istighfar di Akhir Malam 

Anas bin Malik r.a pernah berkata, "Rosulullah saw memerintahkan kami untuk beristighfar 70 kali di waktu sahur."
Barangsiapa yang bisa tekun dan disiplin dalam menunaikannya, maka ia mendapatkan mulianya kedudukan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, yang dipuji oleh Allah swt melalui firman-Nya :
"Di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah)."
(Adz-Dzariyat [51] : 18)

Sholat Tahajud